Na końcu języka…Ale numer!


Numer w nazwie szkoły Krótki i często używany skrót słowa „numer” – „nr” sprawia wiele kłopotów, a ostatnio wprowadził mnie w takie osłupienie, że chętnie zawołałabym: Ale …

Tajemnice słów


Od dawna ludzie mają świadomość czasu, przeżywają go, nadając mu znaczenie czasu świątecznego lub powszedniego, dzielą go i mierzą różnymi jednostkami, tworzą legendy, powstało wiele przysłów …

Ukryte w miesiącach


Wyraz miesiąc to dawniej nazwa „odcinka czasu” i „księżyca”. U Franciszka Karpińskiego czytamy: „Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za borem”, a zatem zaszedł …

Do siego roku


Czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku sprzyja refleksjom na różne tematy – również językowe. Niejednokrotnie zastanawiamy się, skąd pochodzi dany wyraz, co on kiedyś …

Czas lub okres


Unikajmy okresu czasu! W słownikach wyrażenie okres czasu uznaje się za niepoprawne. Zaleca się stosowanie wyrazów: okres lub czas, np. W tym czasie (a nie: …

Menedżer, menadżer czy manager?


Coraz częściej używamy zapożyczonego z języka angielskiego słowa: manager; słyszymy: „Kowalski to świetny menadżer”, „Menedżer zespołu załatwił dobry kontrakt”, „Zatrudnili go na stanowisku menadżera”, albo „Ten …

Jak zacząć e-maila


Kontrowersyjne Witam Na temat coraz powszechniejszego w korespondencji elektronicznej powitania – Witam – aż „huczy” w poradniach językowych. Językoznawcy są przeciwni temu zwrotowi. Niektórzy zupełnie …