Komisja Zakładowa RZGW GdańskPismo Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” do Ministra Środowiska w sprawie wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do Stanisława Gawłowskiego


W imieniu Rady KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” zwracam się do Pana Ministra w związku z ujawnionymi w dniu 7 stycznia 2015 r. wypowiedziami P. Stanisłwa Gawłowskiego …

Posiedzenie Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”


W dniach 21-23 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”. Owocem zebrania jest uchwała Rady – stanowisko w sprawie projektu …

Pogotowie strajkowe trwa


W związku z najróżniejszymi doniesieniami medialnymi, że niby to górnicy podpisali swoje i koniec, informujemy, że pogotowie strajkowe trwa. Premier ma czas do końca stycznia.

Gawłowski, taśmy prawdy


Zachęcam do zapoznania się ze skandaliczną wypowiedzią P. Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska obnażającą jego arogancję oraz lekceważenie strony społecznej, opublikowaną dzisiaj w …

Ustawa Prawo wodne skierowana do konsultacji społecznych


Przekazujemy informację, że ustawa Prawo wodne została opublikowana na stronie Ministerstwa Środowiska do konsultacji społecznych. Mamy czas do 23 stycznia 2015 roku http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23874_prawo_wodne_projekt_do_konsultacji.html

 
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2