Spotkanie Związków Zawodowych z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska

We wtorek, 24 marca odbyło się spotkanie Zawiązków Zawodowych z P. Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch organizacji związkowych: Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” oraz Federacji NSZZ Pracowników Gospodarki Wodnej. Spotkanie zainicjowało Ministerstwo Środowiska w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy Prawo wodne. Strona rządowa wykazała kompletną odporność na argumenty merytoryczne związków. Widać było, że spotkanie miało służyć odznaczeniu w kalendarzu wykonania obowiązku konsultacji społecznych. Jedyne, co udało się uzyskać to mglista obietnica P. Gawłowskiego, że rząd jeszcze raz przyjrzy się zapisom pracowniczym w ustawie. To, że ustawa jest oparta na złych założeniach, nie rozwiązuje problemów gospodarki wodnej a wręcz je pogłębia, strony rządowej w ogóle nie wzrusza. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Związki nie mają z kim rozmawiać, nie prowadzi się dialogu, wprowadzając w jego miejsce działania pozorne, które nie mogą przynieść żadnych rezultatów. Jesteśmy w tym przypadku bezradni. Jedyne co nam pozostaje to apelować do rozsądku Rady Ministrów, gdzie po uzgodnieniu przez Komitet do Spraw Europejskich ustawa ma trafić. Jesteśmy rozczarowani zupełnym oderwaniem od rzeczywistości Ministerstwa. Jak jakaś sekta, zamiast argumentów merytorycznych odwołują się do wiary w cuda. My już temu rządowi nie wierzymy. Ustawa nadaje się jedynie do kosza. Reforma jest potrzebna, ale ta ustawa nie wprowadza reformy, wprowadza chaos i uniemożliwia dobre zarządzanie gospodarką wodną. Zamiast reformy będzie katastrofa.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę