Postulaty Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”:

Dnia 30 stycznia, Sekcja Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” sformułowała 3 postulaty:

1. Odwołać Stanisława Gawłowskiego z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
2. Zaprzestać procedowania projektu ustawy Prawo wodne w oparciu o bieżące założenia.
3. Odmrozić płace pracowników gospodarki wodnej do poziomu odpowiadającego wzrostowi płacy minimalnej od roku 2008 tj. o 35% wraz z wyrównaniem za okres zamrożenia liczonym na podstawie wzrostu płacy minimalnej

Postulaty te zostały przekazane  Przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie dnia 3 lutego 2015 r. na posiedzeniu sztabu protestacyjnego w Gdańsku.

skan oryginalnego dokumentu

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę