Życzenia na rok szkolny 2018/2019

Koleżanki i koledzy

W roku szkolnym 2018/2019 – nadal czekają nas ważne i trudne wyzwania. Jak co roku, będziemy przeżywać różne chwile, zwłaszcza w kontekście trwającej reformy edukacji.

Życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i wśród całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność. We wspólnym interesie wszystkich pracowników oświaty leży wspieranie i rozwój naszych placówek oświatowych.

Niezależnie od sytuacji będziemy nadal docierali do władz samorządowych z propozycjami zmian dotyczących m.in. uregulowań prawnych, znoszenia nadmiernej biurokracji, poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Będziemy występować w obronie szkół przed likwidacją oraz pracowników zagrożonych zwolnieniami.

Mądrych decyzji, solidarności pracowniczej oraz wiele sił do podjęcia trudu nauczania i wychowania w roku szkolnym 2018/2019 życzy

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew

Download PDF
Powrót Drukuj stronę