Zebranie członków Komisji Międzyzakładowej – 15 kwietnia 2015 r.

15 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 odbędzie się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej. Zaproszeni zostali również przewodniczący kół. Omówione zostaną sprawy związane z ogólnopolską akcją protestacyjną. Podejmiemy również uchwały dotyczące protestu w placówkach należących do naszej organizacji. W związku z ogłoszoną przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” manifestacją w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów będziemy ustalali listę osób, które wezmą w niej udział. Podsumujemy też działania KM w zakresie współpracy z poszczególnymi samorządami – organami prowadzącymi.

Alicja Olszewska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę