W projekcie budżetu miasta Tczewa na 2015 rok zaplanowane jest zwiększenie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3%

3 lipca 2014 r. wspólnie z ZNP wystosowaliśmy pismo do P. Mirosława Pobłockiego Prezydenta Miasta Tczewa o zagwarantowanie w budżecie miasta na 2015 rok środków finansowych na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew. W piśmie zwracaliśmy również uwagę na słabość obecność systemu płacowego, który polega na zacieraniu różnicy w płacy zasadniczej pomiędzy pracownikami rozpoczynającymi pracę a tymi z wieloletnim stażem.

11 grudnia 2014 r. przewodnicząca KM wzięła udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie, na którym omawiany był między innymi budżet na 2015 rok. Obecna na posiedzeniu P. Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji potwierdziła, iż w projekcie zaplanowano podniesienie wynagrodzeń o 3%.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę