Uchwała Nr 1/3/2015 z dnia 15.04.2015 r.

Uchwała Nr 1/ 3 /2015 z dnia 15.04.2015 r.

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” rejon Tczew

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew zwraca się do Komisji Kół wchodzących w skład naszej organizacji o:

1. Podjęcie AKCJI INFORMACYJNEJ na temat postulatów obecnej akcji protestacyjnej, w tym przez otwarte zebrania Kół w szkołach i placówkach oświatowych, a także podczas Rad Pedagogicznych i zespołów przedmiotowych.

2. Zwrócenie się do dyrekcji o zgodę na OFLAGOWANIE wszystkich placówek oświatowych od 15 kwietnia br.

3. Udział w manifestacji w Warszawie w dniu 28 kwietnia br.

Komisja Międzyzakładowa zwraca się także o przeprowadzenie konsultacji wśród członków Koła, ale także wśród pracowników, którzy nie są zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, odnośnie woli wejścia w SPÓR ZBIOROWY z pracodawcą (w terminie do 8 maja 2015r.). Od ich wyników uzależniamy dalsze decyzje KM w tej sprawie.

W imieniu Komisji Międzyzakładowej:

 

 

Wiceprzewodnicząca KM                    Przewodnicząca KM

 

Ingrid Bonna                                        Alicja Olszewska

PISMO DO DYREKTORÓW SZKÓŁ MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę