Rozmowy w Urzędzie Miejskim w Tczewie

3 listopada 2015r. odbyło z naszej inicjatywy się spotkanie z P. Adamem Urbanem Zastępcą Prezydenta Miasta Tczewa. W rozmowach brała udział również P. Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji oraz P. Barbara Szczepańska przedstawiciel ZNP. Głównym tematem był regulamin określający zasady ustalania niektórych składników wynagradzania nauczycieli, który obowiązuje w niezmienionej formie od 26 marca 2009r.

Rozmawialiśmy na temat sytuacji budżetu miasta oraz możliwości podniesienia dodatku funkcyjnego za pełnienie wychowawstwa. W naszym imieniu przewodnicząca KM Alicja Olszewska proponowała podniesienie o 1% tego dodatku, który obecnie wynosi 8% w gimnazjach i 7% w szkołach podstawowych. Pan Adam Urban podkreślał trudną sytuację finansową samorządu. Rozmawiano również o niepewności wynikającej z ewentualnej reformy systemu edukacji. Ustalono, że konieczne będą następne spotkania, gdy będzie więcej informacji n/t ewentualnej likwidacji gimnazjów i zmian w obowiązku szkolnym dzieci sześcioletnich.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę