Relacja ze szkolenia dotyczącego podstaw prawnych w działalności związkowej

 

W dniu 19 września 2014r. w Zajączkowie Tczewskim odbyło się szkolenie dot. podstaw prawnych w działalności związkowej. Adresatem szkolenia byli przewodniczący kół oraz członkowie KM NSZZ „S” POiW w Tczewie. Szkolenie poprowadził Tadeusz Grubich z Działu Szkoleń. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w podstawowa wiedzę na temat działalności związków zawodowych i uregulowań prawnych dotyczących nauczycieli. Z tej możliwości rozwoju swoich kompetencji skorzystało 28 osób. Podczas obiadu był też czas na wymianę doświadczeń między uczestnikami z poszczególnych kół. 

 

 

MW

Download PDF
Powrót Drukuj stronę