Relacja ze spotkania z Prezydentem Miasta Tczewa Mirosławem Pobłockim

5 kwietnia 2016 r. z inicjatywy związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i ZNP w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Tczewa Mirosławem Pobłockim. Udział wzięła również Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek. Celem spotkania było omówienie sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. W imieniu zebranych przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew Alicja Olszewska przedstawiła zgłaszane do związków problemy tej grupy pracowników szkół takie, jak niskie wynagrodzenia za pracę / zarówno dla osób z niewielkim stażem, jak i dla tych, które po przepracowały po 30, 35 lat oscylujące w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę czyli 1850 złotych brutto/. Problemem są również dokładane dodatkowe obowiązki bez odniesienia do wynagrodzenia. Pracownicy administracji i obsługi zgłaszali potrzebę analizy zadań realizowanych i wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Pan Prezydent Mirosław Pobłocki wysłuchał również indywidualnych wypowiedzi zgromadzonych pracowników. Ustalono, że powołany zostanie zespół, który podejmie się analizy wynagrodzeń i zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę