Relacja z zebrania członków Komisji Międzyzakładowej – 15.04.2015 r.

15 kwietnia 2015r. odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej.

Omówiono obecną sytuację w związku z rozpoczętą akcją protestacyjną. Podjęto uchwałę, w której zwrócono się do Komisji Kół, by w terminie do 8 maja 2015r. przeprowadzić konsultacje wśród członków, ale także wśród pracowników, którzy nie są zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, odnośnie woli wejścia w SPÓR ZBIOROWY z pracodawcą Od ich wyników uzależniono dalsze decyzje w tej sprawie. Zobowiązano przewodniczących kół do:

1. Podjęcie AKCJI INFORMACYJNEJ na temat postulatów obecnej akcji protestacyjnej, w tym przez otwarte zebrania Kół w szkołach i placówkach oświatowych, a także podczas Rad Pedagogicznych i zespołów przedmiotowych.

2. Zwrócenie się do dyrekcji o zgodę na OFLAGOWANIE wszystkich placówek oświatowych od 15 kwietnia br.

3. Udział w manifestacji w Warszawie w dniu 28 kwietnia br.

Ustalono również organizacyjne sprawy związane z udziałem przedstawicieli naszej Komisji Międzyzakładowej w manifestacji w Warszawie. Odpowiedzialną za organizację została wiceprzewodnicząca Ingrid Bonna.

Ponadto omówiono przygotowania do konferencji organizowanej przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 12 maja br. na temat sytuacji, problemów, oczekiwań wychowawców świetlic szkolnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę