Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej

8 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Udział w zebraniu wzięli również przewodniczący kół. Omówiliśmy sprawy związane  z art. 209 ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe oraz art. 19 ustawy o związkach zawodowych  ws. projektów dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Ustaliliśmy treść pisma do samorządów i dyrektorów placówek oświatowych dotyczącego kompetencji KM i kół, głównie w kontekście opiniowania arkuszy organizacji roku szkolnego 2017/2018. Ustalono również, że 13 maja zorganizujemy wyjazd integracyjny dla członków związku.

przewodnicząca KM

Download PDF
Powrót Drukuj stronę