Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej

8 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. Omówiono propozycje zmian w prawie oświatowym przyjęte przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji Regionalnej dotyczące pensum pedagogów, stanu nieczynnego nauczycieli, standardu stanowiska pracy, regulaminów wynagrodzeń, stawek wynagrodzenia nauczycieli, standardów zatrudnieniowych, tzw. godzin karcianych, środków na doskonalenie zawodowe, środków na funduszu zdrowotnym, emerytur i praw nabytych, nakładów na edukację, likwidacji szkół. Członkowie Komisji podjęli Apel do Sekcji Regionalnej dotyczący realizacji art. 42 KN.

Zapoznano członków K M z wyrokiem Sądu Rejonowego w Malborku w IV Wydziale Pracy w sprawie z powództwa przeciwko Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Sąd nakazał przywrócenie naszej koleżanki do pracy na poprzednich warunkach i zasądził od pozwanej szkoły kwoty 1500 zł tytułem zwrotu uiszczonych przez nią kosztów sądowych oraz 1330 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. Dziękujemy prawnikowi Regionu Gdańskiego Tomaszowi Gryczanowi za sprawne poprowadzenie sprawy.

Przypomniano również o możliwości skorzystania z pomocy w awansie zawodowym nauczycieli.

 

Alicja Olszewska

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę