Relacja z Międzyzakładowego Zebrania Delegatów KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew

28 września 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Tczewie odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew.

 

Szczególnie ważne dla członków „Solidarności” było  wystąpienie kol. Krzysztofa Dośli Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ  „Solidarność”, w którym omówił bieżące problemy, którymi zajmuje się związek. Dostrzegł również zagrożenia w związku z reformą edukacji.

Przewodnicząca  Alicja Olszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności KM NSZZ ”S” P O i W rejon Tczew a Ewa Kownacka zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej zapoznała delegatów z protokołami z kontroli Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej. Potem nastąpiła prezentacja i przyjęcie projektów uchwał, stanowisk  i apeli.

Gościem zebrania był  p. Marek Strociak  Pomorski Wicekurator  Oświaty, który omówił założenia reformy edukacji oraz odpowiadał na pytania delegatów i gości.

Były również zaplanowane wystąpienia przedstawicieli samorządów – Starosty Tczewskiego p. Tadeusza Dzwonkowskiego, Wicestarosty Tczewskiego p. Witolda Sosnowskiego, Zastępcy Prezydenta Tczewa p. Adama Urbana, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin p. Dariusza Górskiego. Dziękujemy za udział w naszym zebraniu dyrektorom szkół i innych placówek współpracujących na co dzień z naszą organizacją.

Miłym akcentem odwołującym się do zbliżającego się święta Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie Medali KEN naszym koleżankom – Annie Ciskowskiej i Ewie Kownackiej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę