PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

Alicja Olszewska – przewodnicząca

Ingrid Bonna – wiceprzewodnicząca

Wasyla Cychowska – sekretarz

Anna Ciskowska – skarbnik

Katarzyna Ott – członek

Piotr Klimek – członek

Download PDF
Powrót Drukuj stronę