PrezydiumPREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ KADENCJA 2018-2022


Alicja Olszewska – przewodnicząca Ingrid Bonna – wiceprzewodnicząca Ewa Majdak – sekretarz Anna Ciskowska – skarbnik Katarzyna Ott – członek Piotr Klimek – członek

PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ


Alicja Olszewska – przewodnicząca Ingrid Bonna – wiceprzewodnicząca Wasyla Cychowska – sekretarz Anna Ciskowska – skarbnik Katarzyna Ott – członek Piotr Klimek – członek

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM


PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TCZEWIE   Alicja Olszewska – Przewodnicząca reprezentowanie KM na zewnątrz prowadzenie zebrań …