Prezydium KM po wyborach

urna201728 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej, na którym w tajnym głosowaniu wybrano skład Prezydium KM.

 

W latach 2018 -2022 będzie on następujący:

 

Alicja Olszewska – przewodnicząca  KM

Bonna Ingrid – wiceprzewodnicząca  KM

Ciskowska Anna – skarbnik  KM

Majdak Ewa  – sekretarz  KM

Ott Katarzyna

Klimek Piotr

Download PDF
Powrót Drukuj stronę