Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej 1 lutego 2017 r.

W środę 1 lutego 2017 roku o godz. 14.00 w siedzibie „Solidarności” odbędzie się posiedzenie naszej Komisji Międzyzakładowej. Zaproszeni zostali również przewodniczący kół. Głównym tematem będą planowane sieci szkół podstawowych przygotowywane przez samorządy i zagrożenia wynikające z wprowadzania reformy systemu edukacji. Już niebawem wpłyną projekty uchwał do zaopiniowania przez związek. Przedstawione będzie również sprawozdanie z wykonania budżetu KM za 2016 rok i oraz planowany budżet na 2017 r.

Alicja Olszewska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę