Ogólnopolska akcja protestacyjna

W związku z ogłoszoną ogólnopolską akcją protestacyjną na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego  NSZZ „Solidarność”  16 lutego 2015 r. postanowiono zorganizować w czwartek 19 lutego 2015 r. akcję informującą o celach protestu oraz oflagować zakłady pracy i szkoły flagami NSZZ „Solidarność” z szarfą „Protest”.

Podkreślono, że mimo styczniowego porozumienia rządu z górnikami Kompanii Węglowej, zawieszenia strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz porozumienia w PKP Cargo strukturalne problemy m.in. w oświacie, systemie emerytalnym, wynagrodzeniach sfery budżetowej, psucia rynku pracy pozostały nierozwiązane.

Bez radykalnej zmiany stylu sprawowania władzy rok 2015 będzie kolejnym rokiem straconym, który nie przyniesie budowy nowoczesnej gospodarki oraz poprawy poziomu życia polskiej rodziny. Zamiast tego czeka nas dalsza emigracja zarobkowa oraz zwiększanie dysproporcji w dochodach poszczególnych grup społecznych, które są jednymi z największych wśród krajów OECD.

Uchwałę nr 2/2015 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ws. ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej można znaleźć TUTAJ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę