Konkurs plastyczny „Mówię Polska – myślę Ojczyzna”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Mówię Polska – myślę Ojczyzna”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizator

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew

Cele konkursu

 • uczczenie XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
 • rozwijanie zainteresowań, pasji plastycznych,
 • pobudzanie do twórczego myślenia i niekonwencjonalnych sposobów przedstawiania tematyki patriotycznej,
 • zainteresowanie młodzieży szkolnej historią Polski XX wieku,
 • propagowanie postaw patriotycznych – aktywnych sposobów ich wyrażania,

Etapy konkursu

I etap – szkolny

 • każda placówka organizuje eliminacje, w wyniku których wyłania do drugiego etapu maksymalnie pięć prac plastycznych wykonanych dowolną techniką, (dwuwymiarowe – płaskie) w formacie A3, w każdej kategorii:
 1. klasy I – III szkoły podstawowej
 2. klasy IV – VI szkoły podstawowej
 3. klasy I – III gimnazjum
 • prace należy dostarczyć do siedziby KM, ul. Podmurna 11, 83-110 Tczew w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.

II etap – wyniki

 • komisja konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki,
 • szkoły zostaną poinformowane o wynikach konkursu i ekspozycji prac

Nagrody

 • nagrody zostaną ufundowane przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Tczew
Download PDF
Powrót Drukuj stronę