Konferencja na temat sytuacji, problemów, oczekiwań wychowawców świetlic szkolnych. 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego planuje 12 maja br. zorganizować w siedzibie „S” w Gdańsku konferencję na temat sytuacji, problemów, oczekiwań wychowawców świetlic szkolnych. Prosimy w imieniu sekcji o wypełnienie ankiety – szczególnie przez wychowawców świetlic szkolnych. Na jej podstawie ma powstać raport o obecnej sytuacji. Jest to ważne tym bardziej, gdyż obecne problemy mogą ulec nasileniu od 1 września 2015 roku, kiedy do I klas szkół podstawowych trafi dodatkowe pół rocznika uczniów (urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku). Im więcej będzie ankiet, tym raport będzie bardziej reprezentatywny. W razie takiego zastrzeżenia, sekcja gwarantuje poufność danych. Zwrot ankiet – do 15 kwietnia 2015 roku za pośrednictwem naszej KM lub bezpośrednio do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Ankieta do pobrania: Ankieta

Download PDF
Powrót Drukuj stronę