Informacja ze spotkania

26 września  2018 r. w siedzibie „Solidarności” przy ul. Podmurnej 11 odbyło się spotkanie dotyczące „ – analiza funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 i następnych latach”.  Zaproszenie do rozmowy z tczewskimi nauczycielami przyjął Pan Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta Tczewa oraz Pani Sylwia Olek naczelnik Wydziału Edukacji, która przedstawiła zebranym opracowaną z chwilą wejścia reformy prezentację.

Przybyli na spotkanie dyrektorzy i nauczyciele dyskutowali nad aktualną sytuacją i ewentualnymi planami związanymi z funkcjonowaniem szkół w następnych latach. Obawy środowiska oświatowego budzi możliwość utraty pracy przez nauczycieli przedmiotowców w wygaszanych gimnazjach oraz zwiększona zmianowość w niektórych szkołach.  Przedstawiliśmy wstępne wyliczenia rozkładu uczniów w poszczególnych placówkach w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 na podstawie organizacji roku 2018/2019 i poprzedniego. W związku z nierównomiernym rozłożeniem dzieci i młodzieży w poszczególnych placówkach będzie konieczne przygotowanie przez Wydział Edukacji  diagnozy stanu obecnego. Nauczyciele oczekują od władz miasta informacji, jak będzie kształtowała się polityka oświatowa w najbliższych latach. Niestety spadnie liczba uczniów w  placówkach prowadzonych przez  miasto Tczew.  Pan Prezydent potwierdził, że za kilka lat będziemy mieli za dużo o dwie, trzy szkoły.

Naczelnik Wydziału Edukacji  zapewniła, że w listopadzie będzie gotowy aktualny materiał dotyczący stanu tczewskich szkól oraz rozłożenia klas w poszczególnych placówkach. Wówczas będziemy oczekiwali wniosków i podjęcia  konkretnych decyzji.

Niestety z zaproszenia  nie skorzystał przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Tczewie Pana Tomasz Tobiański i z-ca przewodniczącego Pan Jarosław Bartoszewski.

DSC_0885

DSC_0882

DSC_0884

DSC_0881 DSC_0882

Download PDF
Powrót Drukuj stronę