IV KADENCJA (1998 – 2002)

Na zebraniu delegatów wybrano następujący skład Komisji Międzyzakładowej: Barbara Kamińska (przewodnicząca),Alicja Olszewska (wiceprzewodnicząca), Anna Andrzejewska, Elżbieta Gajdus, Aleksandra Gluth, Tadeusz Kłos, Maria Kortas, Maria Latopolska. Barbara Ossowska, Jolanta Pellowska, Barbara Serkowska, Alina Smyk, Irena Szlagowska, Krzysztof Szlagowski, Maria Szczepańska, Anna Szczygeł, Zofia Szyszka, Lucyna Wawrzynowska, Bogdan Wiśniewski, Zbigniew Wojszko. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Halina Dombrowska (przewodnicząca), Alicja Majewska, Roman Glienke. W skład Sekcji Regionalnej weszli: Barbara Kamińska i Alicja Olszewska (Prezydium SR), Maria Kortas(Komisja Rewizyjna Sekcji). Początek tej kadencji upłynął pod znakiem wyborów do władz samorządowych, m.in. Barbara Kamińska i Alicja Majewska zostały radnymi Powiatu Tczew, a Alicja Olszewska radną Rady Miasta Tczew. Ważnym wydarzeniem dla naszego Związku było zorganizowane jesienią 1998r. spotkanie z wiceministrem edukacji Wojciechem Książkiem na temat reformy systemu oświaty.

IMG_0005 IMG_0004

fot. Spotkanie z udziałem ministra i władz samorządowych po konferencji dotyczącej reformy systemu edukacji.

W 2000 r. obchodziliśmy również XX-lecie związku. Po uroczystym posiedzeniu Rady SOiW Regionu Gdańskiego /od lewej stoją: Barbara Kamińska, Alicja Olszewska, Andrzej Zieliński  Alina Smyk/.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę