HistoriaNARODZINY ZWIĄZKU


W wyniku Porozumień Sierpniowych już 3 września 1980r. z inicjatywy nauczycieli i pracowników oświaty w Tczewie utworzono Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Oświatowo-Wychowawczych  …

LATA 1980 – 1981 ORAZ STAN WOJENNY


Strajk okupacyjny  w sali 920 UW w Gdańsku zakończył się podpisaniem porozumienia. Przystąpiono do mozolnej, nie bez oporów ze strony rządowej, realizacji postulatów. Działalnością NiPOW …

I KADENCJA (1990 – 1992) REAKTYWOWANIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA


W 1989r. z inicjatywy Andrzeja Zielińskiego podjęto działania zmierzające do reaktywowania NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew.15 stycznia 1990r. 7 osób: Halina Aronowska, Wiesława Cejner-Mania, Edward …

II KADENCJA (1992 – 1995)


27 lutego 1992 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów KZ NSZZ „Solidarność” POiW rejon Tczew, w wyniku wyborów wyłoniono Komisję Zakładowa w składzie: Wojciech Borzyszkowski (przewodniczący do …

III KADENCJA (1995 – 1998)


Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w styczniu 1995 r. delegaci wybrali skład Komisji Zakładowej:Barbara Kamińska (przewodnicząca), Alicja Olszewska  (wiceprzewodnicząca), Maria Kortas (wiceprzewodnicząca),Krzysztof Szlagowski (skarbnik), Maria Szczepańska (sekretarz), Halina Cybulska, Elżbieta Gajdus, Roman Glienke, …

IV KADENCJA (1998 – 2002)


Na zebraniu delegatów wybrano następujący skład Komisji Międzyzakładowej: Barbara Kamińska (przewodnicząca),Alicja Olszewska (wiceprzewodnicząca), Anna Andrzejewska, Elżbieta Gajdus, Aleksandra Gluth, Tadeusz Kłos, Maria Kortas, Maria Latopolska. Barbara Ossowska, Jolanta Pellowska, …

V KADENCJA (2002 – 2006)


Na zebraniu delegatów 20 marca 2002 roku na przewodniczącą ponownie wybrano Barbarę Kamińską. Członkami Komisji Międzyzakładowej zostali: Alicja Olszewska, Krzysztof Szlagowski, Zofia Szyszka, Halina Dombrowska, Aleksandra Gluth, Roman …

VI KADENCJA (2006 – 2010)


22 marca 2006r.odbyło się  MZD. Delegaci na przewodniczącą wybrali Barbarę Kamińską. Dokonano również wyboru 19 członków Komisji Międzyzakładowej. Na kadencję 2006-2010 KM utworzyli : Grażyna Antczak, Lilla Brzoskowska, …