Druki



Podanie o reprezentowanie w komisji egzaminacyjnej / kwalifikacyjnej


Podanie o reprezentowanie w komisji egzaminacyjnej / kwalifikacyjnej przez przedstawiciela  KM NSZZ „Solidarność” POiW rejon Tczew  w związku z ubieganiem się o nadanie stopnia awansu …