Apel do Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego podjęty przez Komisję Międzyzakładową 8 czerwca 2016 r.

W związku z tym, że nowy zapis art.42 ust.2 pkt.2 KN wprowadza możliwość oczekiwania od nauczycieli prowadzenia dodatkowych zajęć bezpłatnie poza pensum nawet w wymiarze wyższym niż dotychczas Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew apeluje o podjęcie działań zmierzających do konkretnego określenia, jaki rodzaj zajęć i w jakiej ilości nauczyciele są zobowiązani prowadzić nieodpłatnie. Dyrektorzy są nieoficjalnie zobowiązywani przez organy prowadzące do zabezpieczenia jak największej ilości godzin zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań i innych co jest zrozumiałe w sytuacji, gdy MEN nie zabezpieczyło dodatkowych środków na zapłacenie nauczycielom za realizację w/w zadań.

Przewodnicząca KM

Alicja Olszewska

Wiceprzewodnicząca KM

Ingrid Bonna

Download PDF
Powrót Drukuj stronę