Apel o analizę realizacji art. 42 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela

 Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w nawiązaniu do Apelu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, zwraca się do nauczycieli o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zasad realizacji zmienionego 18 marca 2016 r. zapisu art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, wykreślającego obowiązkową realizację tzw. godzin niepłatnych.

W naszej ocenie niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie, nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, planują na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opiekę w czasie wycieczek, dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z tym przygotowaliśmy specjalny wzór Ankiety (oczywiście możliwa jest jej modyfikacja), z prośbą o wypełnienie i przekazanie do Sekcji. W razie zastrzeżenia danych osoby przekazującej informację gwarantujemy poufność.

Warto mieć na uwadze, że według danych Instytutu Badań Edukacyjnych średni tygodniowy czas pracy nauczyciela wynosi 46 godz. 40 min. W związku z tym, zgodnie z Apelem Sekcji Krajowej, „Nie pozwólmy na bezprawne zwiększanie naszego czasu pracy i zwalnianie nauczycieli poprzez likwidację etatów”.

W imieniu Sekcji,

Barbara Kamińska, Anna Kocik, Wojciech Książek

ANKIETA – realizacja art 42 – od września 2016

Apel ws. art. 42 – wypełnienie ANKIET – Sekcja Gdańska 2016

Download PDF
Powrót Drukuj stronę