Opowieść o historii najnowszej – A źródło wciąż bije