Wejherowo

Oddział Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Wejherowie swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu wejherowskiego, z wyłączeniem miasta Rumi.

Godziny otwarcia Biura:
Poniedziałek, wtorek , piątek: godz. 8-16.

Terminy dyżuru prawnika:
Po zgłoszeniu chętnych w Biurze Oddziału.

Terminy posiedzeń Rady Oddziału:
Pierwszy wtorek m-ca, godz. 10 w Biurze Oddziału.

Kierownik Oddziału:
Irena Siudek

Prezydium Oddziału:
Rafał Perszon (KZ NSZZ „S” w Proal Ltd.). Ludwika Szpunar (KZ NSZZ „S” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wejherowie), Marzena Zacholl (KM NSZZ „S” w Szpitalu.Specjalistycznym w Wejherowie.

Dwóch członków Oddziału pełni funkcje członków Zarządu Regionu Gdańskiego: Marek Albecki (KZ NSZZ „S” w Gościcińskiej Fabryce Mebli) i Celina Szulgo (KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie).

Delegatami na WZD Regionu Gdańskiego są: Marek Albecki, Tomasz Grodzicki (KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Redzie), Celina Szulgo (KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie), Ludwika Szpunar, Marzena Zocholl, Marek Pryczkowski (KZ NSZZ „S” PKS w Wejherowie).

Na terenie Oddziału działa 15 organizacji związkowych, zrzeszających łącznie ponad 900 członków. W 2014 roku powstała organizacja związkowa w Nadleśnictwie Strzebielino. Oddział współpracuje w zakresie Ustawy o walce z bezrobociem z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie w zadaniach wymiany informacji o prowadzonych kursach i szkoleniach zarówno dla osób pracujących, jak i bezrobotnych (w tym w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz pozyskiwania informacji o stanie bezrobocia na terenie powiatu wejherowskiego.

Aktualności

Procesja z palmami w Gniewinie

W Niedzielę Palmową rozpoczął się Wielki Tydzień. Tego dnia katolicy przynoszą do kościoła kolorowe palmy, często zrobione własnoręcznie. To taka pamiątka sięgająca czasów Jezusa, którego …

Czytaj więcej...

Nie jedź na gapę – zapisz się do „Solidarności”

– Uważam, że każdą inicjatywę, która scala załogę, należy poprzeć. Lubię, jeśli ludzie podejmują nowe zadania. Sam też lubię być zaskakiwany. Dlatego też z sympatią spojrzałem …

Czytaj więcej...

Oddział Wejherowo: Gniewino, uroczystości 13 grudnia

13 grudnia w Gniewinie o godz. 11.30 odprawiona zostanie uroczysta msza św. w kościele parafialnym św. Józefa Rzemieślnika za Ojczyznę i w intencji internowanych działaczy …

Czytaj więcej...

Obchody 35 rocznicy „Solidarności” w Wejherowie

Oddział Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Wejherowie wraz ze starostą wejherowskim, prezydentem Wejherowa i proboszczem parafii pw. Św. Trójcy w Wejherowie zapraszają 3 października …

Czytaj więcej...

Aktywność oddziału Wejherowo w 2014 r.

W lutym 2014 r. 68 członków organizacji z Oddziału Wejherowo uczestniczyło w corocznym spotkaniu przedstawicieli organizacji związkowych w Filharmonii Bałtyckiej, którego organizatorem był Zarząd Regionu …

Czytaj więcej...

Wejherowo mobilizuje się w referendum

Referendum to główny temat spotkania, w którym wzięli udział 17 maja w Oddziale w Wejherowie przedstawicieli organizacji związkowych z tamtejszego terenu.  Frekwencja była stuprocentowa. W …

Czytaj więcej...