Archiwa blogu

Uchwały Zarządu Regionu dotyczące wyborów związkowych

Ks. Józef Wal¹g

Uchwała nr 5/2005w sprawie zasad ustalania liczby elektorów oraz delegatów na zebrania wyborcze struktur ponadzakładowych * na kadencję 2006 – 2010 W oparciu o uchwałę nr 609/98, w powiązaniu …