Naszym zdaniem – Krzysztof DoślaPaństwo ma służyć!


Jakże aktualnie brzmią słowa Uchwały programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”, stanowiącej sedno przesłania Sierpnia 1980 r.: „Złączył nas protest przeciwko niesprawiedliwości, nadużyciom władzy i zmonopolizowaniu …

Bądź aktywny


„S” nie może być bierna i milczeć wobec tego, co dzieje się w kraju. Wczorajsza Komisja Krajowa omówiła wybory związkowe na szczeblu krajowym i regionalnym, ale także dyskutowała …

Na starcie


Ukonstytuowały się władze Regionu Gdańskiego naszego Związku. Pełnienie funkcji w NSZZ „S” na każdym szczeblu to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi. Zostaliśmy obdarzeni zaufaniem naszych Koleżanek …

Trudne lata


Za nami trudna dla pracowników i związków zawodowych kadencja. W jej trakcie doszło do eskalacji antypracowniczych działań rządu PO-PSL, do niekorzystnych zmian w prawie pracy, do podwyższenia wieku …

Potencjał „Solidarności”


Młodzi ludzie, w wieku 18–34 lat, to grupa z największą akceptacją dla działalności związków zawodowych oraz największym wzrostem poparcia dla związkowców (wśród uczniów i studentów wzrost o 20 proc. …

Niewykorzystana szansa


Dekada obecności Polski w Unii Europejskiej to okres niewykorzystanych szans. Winę za to ponosi jednak nie UE, a polscy politycy, ich zaniechania i brak kompetencji. Inwestycje realizowane dzięki …

Pierwszy etap za nami


W związku z zakończeniem kadencji 2010-2014 dla władz organizacji związkowych szczebla podstawowego, chciałbym gorąco wszystkim podziękować za pracę przez te cztery trudne lata. Był to czas, …

Historia narodów


Na naszych oczach dzieją się wydarzenia, o których myśleliśmy, że będziemy czytać tylko w podręcznikach historii. Warto przywołać Friedricha Hegla, który mówił, że „historia narodów uczy, że …

Obywatele maja głos


Społeczeństwo zaczęło identyfikować się z naszymi postulatami. Wiele działań, które podejmowała „S” w 2013 r., pokazywało, że to my, a nie rządzący, mieliśmy rację, co dwukrotnie potwierdził również …

Cena wolności


Grudzień, jak co roku, budzi w nas głęboką refleksję. Przed nami święta Bożego Narodzenia, okres radości, spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Ale dla nas, na Wybrzeżu i w całej Polsce, …