Naszym zdaniem – Krzysztof DoślaKrzysztof Dośla: Nie zaczynamy od zera


Mam nadzieję, że teraz, gdy jesteśmy już po wyborach, rządzący ponownie przystąpią do negocjacji z „Solidarnością”. Przypomnę, że od ośmiu miesięcy jesteśmy na etapie rozmów. …

Daliśmy ludziom godny wybór


Związek zawodowy ze swej natury zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotykających ludzi pracy. Upominanie się o prawa pracownicze stawia nas na kursie kolizyjnym z pracodawcami czy …

Uzdrowić wymiar sprawiedliwości


Przypadków naruszenia prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, dyskryminowania pracowników za przynależność do związku zawodowego jest mnóstwo. Do klasyki należy przypadek kolegi Hieronima Stachela …

Tworzy się nowe prawo pracy


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, powołana do opracowania nowego zbioru przepisów prawa pracy w postaci dwóch kodeksów, kończy swoją działalność. Kodeks indywidualnych stosunków pracy w znaczącej …

Po rekonstrukcji rządu


Nowy rok rozpoczęliśmy od rekonstrukcji rządu, od zmian w kluczowych ministerstwach. Premier zapowiadał te zmiany. Przez ostatnie dwa lata będąc wicepremierem, uczestniczył w posiedzeniach Rady …

Wolne niedziele sukcesem „Solidarności”


Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedzielę należy traktować jako sukces. Po wielu latach udało się odwrócić tendencje i dotrzeć do decydentów politycznych z postulatem ograniczenia …

Koleżanki i Koledzy


Dzisiaj obchodzimy 37 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie, jutro w Gdańsku, a 3 września w Jastrzębiu. Były one możliwe dzięki strajkom i innym formom …

Uczciwy bez obaw


W ramach akcji „13 złotych… i nie kombinuj” prowadzimy wspólnie z PIP działania prewencyjne i uświadamiające, skierowane do pracujących na stawkach godzinowych lub zamierzających podjąć ten rodzaj …

Dobry standard


Od stycznia minimalne wynagrodzenie polskich pracowników wynosi 2000 zł brutto. To wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z 2016 r. Tym samym w 2017 r. według szacunków płaca …

Rok zmiany


Nie ma w działalności związkowej szczególnie łatwych lat. Poszerza się świadomość, że NSZZ „S” działa w interesie pracowniczym. Powstały nowe organizacje związkowe „S”, i to mimo trudnego otoczenia …