Muzeum Narodowe w Gdańsku

NSZZ „Solidarność” w Muzeum Narodowym w Gdańsku zrzesza ponad 50% pracowników. Celem organizacji jest obrona praw pracowniczych, reprezentowanie pracowników wobec pracodawcy, pomoc  prawna, głównie w zakresie  w zakresie prawa pracy, oraz dążenie do poprawy warunków pracy i płacy. Organizacją kieruje sześcioosobowy Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków. Organizacja udziela się w strukturach Międzyregionalnej Sekcji Muzeów i Regionalnego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu.  
  „Solidarność” w MNG powstała bardzo wcześnie, zaraz po legalizacji Związku w 1980 roku, a jedyna przerwa w jej działalności spowodowana była stanem wojennym i delegalizacją Związku. Nasza organizacja, poza spełnianiem statutowych powinności związkowych, stara się kreować w związku i zakładzie atmosferę koleżeńskiej współpracy i wzajemnej życzliwości. Uważamy, że w dobrej atmosferze dobrze się pracuje. Każdy może do nas przyjść i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, wyżalić się, czy poprosić o pomoc lub pośrednictwo. Zapraszamy – bo dobrze być razem!    

Aktualności

– Określenie dziady kultury wiąże się z faktem, że wielu pracowników kultury dostaje wynagrodzenie, które nie starcza na życie. W przypadku muzealników  pracownicy z wyższym …


Czytaj więcej...

Pierwszy Kongres Muzealników Polskich i protest muzealników

Pierwszy Kongres Muzealników Polskich i protest muzealników Pierwszy Kongres Muzealników Polskich będzie obradował w Łodzi w dniach 23–25 kwietnia 2015. Szczegóły tutaj Przed rozpoczęciem I …

Czytaj więcej...