RaportDialog lekarstwem na konflikt


Po co współczesnym państwom i społeczeństwom dialog? Najprościej – po to, żeby uniknąć takich wypadków, jakich jesteśmy świadkami na Ukrainie. Społeczeństwo obywatelskie jest zagrożone z jednej strony …

Zamówienia publiczne: szansa czy przekleństwo?


Tylko co siódma spośród małych i średnich firm startuje w przetargach po publiczne kontrakty. Przedsiębiorcy boją się, że zamiast zysków będą kłopoty. Głównym warunkiem, na …

To nie jest kraj dla młodych ludzi


Słynne już pytanie: „Jak żyć, panie premierze?”, zadane przez plantatora papryki kilka lat temu Donaldowi Tuskowi, śmiało mogłoby paść z ust przedstawiciela młodego pokolenia. Młodzi ludzie …

Raport „Magazynu”: Nierozliczone zbrodnie komunizmu


Żaden z rządów popeerelowskiej Polski nie uporał się z rozliczeniem zbrodni Grudnia ‘70 i stanu wojennego. Homo sovieticus nadal ma się dobrze, a sędziowie – podobnie jak w okresie komunizmu …

Zaprzepaszczone szanse – niespełnione obietnice


Arogancja władzy NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu. Jeśli uda się zebrać znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować …

Raport „Magazynu”: związki zawodowe w Europie


W państwach skandynawskich pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a związki zawodowe przejęły część kompetencji państwa – m.in. wypłacają zasiłki społeczne …

Dialog – zasada ustrojowa wrzucona do kosza


Odrzucanie obywatelskich inicjatyw, jak referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia, ustawy o utrzymaniu w rękach państwa kontroli nad przedsiębiorstwami strategicznymi typu Grupa Lotos, ustawy …

Raport „Magazynu”: Demokracja z ukrytą wadą


Konstytucja RP daje prawo obywatelom Polski do wystąpienia z inicjatywą referendalną. I tak, podczas gdy w wymiarze lokalnym referendum coraz częściej staje się skuteczną bronią w walce z arogancją rządzących, …

Polacy drugiej kategorii


Łącznie ponad 6 milionów Polaków pracuje na tzw. umowach śmieciowych, samozatrudnieniu, umowach na czas określony. Gdy dodamy do tego ponad milion osób pracujących na czarno …

Władza przeciw obywatelom


Dzięki kilkuletnim rządom Donalda Tuska upowszechnił się termin „umowy śmieciowe”. Ale prawo pracy i godne traktowanie pracowników, zwłaszcza młodych, to niejedyny ważki temat publiczny, który w sposób …