Magazyn „Solidarność”Zaprzepaszczone szanse – niespełnione obietnice


Arogancja władzy NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu. Jeśli uda się zebrać znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować …

Magazyn 10 2013


Magazyn Solidarność 10 (październik) 2013  

Raport „Magazynu”: związki zawodowe w Europie


W państwach skandynawskich pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a związki zawodowe przejęły część kompetencji państwa – m.in. wypłacają zasiłki społeczne …

Magazyn 9 2013


Magazyn Solidarność 9 (wrzesień) 2013  

Dialog – zasada ustrojowa wrzucona do kosza


Odrzucanie obywatelskich inicjatyw, jak referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia, ustawy o utrzymaniu w rękach państwa kontroli nad przedsiębiorstwami strategicznymi typu Grupa Lotos, ustawy …

Raport „Magazynu”: Demokracja z ukrytą wadą


Konstytucja RP daje prawo obywatelom Polski do wystąpienia z inicjatywą referendalną. I tak, podczas gdy w wymiarze lokalnym referendum coraz częściej staje się skuteczną bronią w walce z arogancją rządzących, …

Magazyn 7/8 2013


Magazyn Solidarność 7/8 (lipiec/sierpień) 2013  

Magazyn 6 2013


Magazyn Solidarność 6 (czerwiec) 2013 Głównym tematem ostatnich tygodni w Związku jest referendum, w którym liderzy NSZZ „Solidarność” pytają związkowców o formy akcji protestacyjnej wobec antypracowniczej polityki rządu …

Polacy drugiej kategorii


Łącznie ponad 6 milionów Polaków pracuje na tzw. umowach śmieciowych, samozatrudnieniu, umowach na czas określony. Gdy dodamy do tego ponad milion osób pracujących na czarno …

Magazyn 5 2013


Magazyn Solidarność 5 (maj) 2013 W kwietniu polskie sądy wydały dwa skandaliczne wyroki. Pierwszy to uniewinnienie Stanisława Kociołka w procesie o sprawstwo kierownicze masakry z Grudnia ’70, drugi …