Magazyn „Solidarność”16 listopada: idziemy na wybory!


16 listopada br. wybierzemy pracodawców dla ponad 100 tysięcy mieszkańców Pomorza. Tyle jest bowiem osób zatrudnionych w regionalnej administracji i oświacie. Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie są więc …

Magazyn 10 2014


Magazyn Solidarność 10 październik 2014  

Raport Magazynu: Wybory samorządowe 2014


Samorządna Rzeczpospolita – taką nazwę nosił program uchwalony w1981 r. na zakończenie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Nie bez powodu. Rzeczywista władza jest w samorządach. Członków …

Magazyn 9 2014


Magazyn Solidarność 9 wrzesień 2014  

Magazyn 7/8 2014


Magazyn Solidarność 7/8 (lipiec/sierpień) 2014  

Raport Magazynu: Wakacje znów mamy wakacje


Blisko połowa Polaków deklaruje, iż planuje wakacyjny wyjazd. Przeważnie są to wyjazdy indywidualne, organizowane samodzielnie. Co drugi pracujący w ogóle na urlop nie wyjedzie. Latem większość …

Raport „Magazynu”: Scena polityczna


Wraz ze zwycięstwem kandydatów Komitetów Obywatelskich w 1989 r. rozpoczęło się tworzenie partii politycznych. Powstawały w wyniku „wojny na górze” i rozbicia obozu postsolidarnościowego oraz podziałów w opozycji, które …

Magazyn 6 2014


Magazyn Solidarność 6 (czerwiec) 2014  

Magazyn 5 2014


Magazyn Solidarność 5 (maj) 2014  

Raport „Magazynu”: Chronić przemysł!


Na atuty Polski składa się to, że jest nadal krajem przemysłowym, posiadającym tradycje, szkoły, kompetencje, sieci logistyczne itd. Zasoby te należy docenić i chronić. Struktura przemysłu …