Magazyn ekologiczny

magazyn_ekologiczny_logo

Projekt 2018

Projekt „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i szkole” to cykl  wydawniczy polegający na wydaniu 5 numerów „Magazynu Ekologicznego” (dalej „ME”) w ramach „Magazynu Solidarność” (dalej „MS”), miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „S”. Poszczególne numery „ME” (od czerwca  do listopada 2018 r., w tym 1 numer łączony w lipcu i sierpniu 2018 r.) składać się będą z bloku materiałów dziennikarskich wypełniającego 1 stronę „MS, opatrzonego osobną winietą wewnętrzną „Magazyn Ekologiczny”.

Tematy poszczególnych wydań „ME” dotyczyć będą 5 wybranych problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska na terenie województwa pomorskiego, wyselekcjonowanych na podstawie oszacowanych „naturalnych” obszarów zainteresowań czytelników „MS” oraz priorytetów zawartych w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Narodowym Planie Edukacji Ekologicznej, a przede wszystkim Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku oraz Strategii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 roku. Poruszana problematyka będzie zgodna z Regulaminem Konkursu.

Tematy poszczególnych wydań „Magazynu Ekologicznego” (kolejność nie oznacza kolejności publikacji):

1. Czyste wody – m.in. jak chronić przed zanieczyszczeniem wody powierzchniowe i przybrzeżne na terenie województwa pomorskiego, w jaki sposób modernizować sieć kanalizacyjno-wodociągowo, jak powstrzymywać procesy degradacji jezior, w jaki sposób gospodarować wodami opadowymi?

2. Eko pomysł na przemysł – m.in. czy ochrona przyrody i działania proekologiczne mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy, jak modernizować procesy przemysłowe, aby wyeliminować lub ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne (ze szczególnym uwzględnieniem gałęzi przemysłu typowych dla województwa pomorskiego)?

3. Dobre podróże – m.in. jak podróżować, zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, w sposób bezpieczny dla siebie i środowiska naturalnego? W jaki sposób tworzyć i modernizować przyjazną dla środowiska infrastrukturę turystyczną, jak ograniczyć antropopresję na terenach wartościowych przyrodniczo?

4. Bądź eko, bądź zdrów – m.in. jaki wpływ ma stan środowiska przyrodniczego na stan zdrowia mieszkańców Pomorza, jak poprzez działania proekologiczne poprawić warunki zdrowotne w regionie?

5. Mniej znaczy lepiej – m.in. jak ograniczyć zużycie zasobów naturalnych na Pomorzu, jak ograniczyć emisję szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla, jak ograniczyć masę wytwarzanych i składowanych odpadów?

Cykl wydań „Magazyn Ekologicznego” w „Magazynie Solidarność” jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wniosek nr RVII-01/11/2017. Projekt polega na opracowaniu i publikacji artykułów pod wspólnym tytułem „Magazyn Ekologiczny”, które ukazują się na łamach „Magazynu Solidarność”, miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” (począwszy od nr 5/2017 do nr 10/2017). Poszczególne numery „Magazynu Ekologicznego” składają się z bloku materiałów dziennikarskich (artykuły, rysunki, zdjęcia) opatrzonego osobną winietą.

Koszt kwalifikowany zadania 19 590, 00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku: 15 000, 00zł

www.wfos.gdansk.pl 

 

Projekt 2017

Czyste osiedle, na którym mieszkamy, komunikacja, którą dojeżdżamy do pracy, ceny energii, miejsca pracy w przemyśle – wzajemne wpływy środowiska naturalnego, gospodarki i codziennego życia pojawiają się częściej niż sobie to uświadamiamy. Najważniejsze problemy i wyzwania z zakresu ochrony środowiska i ekologii, przed jakimi stoimy jako mieszkańcy Pomorza – pracownicy i pracodawcy, związkowcy i osoby niezrzeszone – przedstawia co miesiąc „Magazyn Ekologiczny”.

To specjalna wkładka tematyczna „Magazynu Solidarność”, w której udowadniamy, że na Pomorzu i w Polsce możliwy jest „zielony rozwój” – czyli zrównoważy rozwój społeczno-ekonomiczny, łączący rozwój gospodarczy z realnym zmniejszeniem różnic społeczno-ekonomicznych i ochroną środowiska.

Cykl wydań „Magazyn Ekologicznego” w „Magazynie Solidarność” jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wniosek nr RVII-01/11/2017. Projekt polega na opracowaniu i publikacji artykułów pod wspólnym tytułem „Magazyn Ekologiczny”, które ukazują się na łamach „Magazynu Solidarność”, miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” (począwszy od nr 5/2017 do nr 10/2017). Poszczególne numery „Magazynu Ekologicznego” składają się z bloku materiałów dziennikarskich (artykuły, rysunki, zdjęcia) opatrzonego osobną winietą.

 

W każdym wydaniu prezentowany jest jeden temat związanych z ochroną środowiska, ekologią oraz ideą zrównoważonego rozwoju:

1. Chrońmy Ptaki! – m.in. jak przebiega ochrona gatunkowa ptaków na Pomorzu, gdzie znajdują się najcenniejsze siedliska awifauny w naszym regionie?

2. Rezerwat to brzmi dumnie – m.in. jaką rolę w ochronie przyrody spełniają rezerwaty przyrody? Jak korzystać z nich odpowiedzialnie i bezpiecznie dla środowiska?

3. Zielone obrazy – m.in. ochrona naturalnego krajobrazu jako forma ochrony przyrody.

4. Zielone miasta – m.in. jak chronić przyrodę na obszarach miejskich?

5. Dobra cyrkulacja – m.in. czym jest gospodarka cyrkulacyjna, czym różni się od gospodarki linearnej, jakie stwarza wyzwania i możliwości dla polskiej gospodarki?

6. Drugie życie odpadów – m.in. jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów?

7. Zielona odpowiedzialność – m.in. jak być świadomym i odpowiedzialnym konsumentem?

 

Koszt kwalifikowany zadania 33420,80 pln.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku: 24813,74 pln.

www.wfos.gdansk.pl

Wszystkie wydania „Magazynu Ekologicznego” można pobrać w formacie pliku PDF:

Magazyn Ekologiczny nr 23 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 22 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 21 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 20 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 19 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 18 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 17 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 16 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 15 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 14 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 13 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 12 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 11 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 10 (pdf)

Magazyn Ekologiczny nr 9 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 8 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 7 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 6 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 5 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 4 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 3 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 2 (pdf)

Magazyn ekologiczny nr 1 (pdf)

 

Zobacz Regulamin konkursu ekologicznego

Konkurs ekologiczny: galeria:

 

Region Gdański NSZZ „Solidarność” a ekologia

tablica informacyjna 40_30

 

Zobacz też:

ekoturystyka-winieta-210

 

 

 

 

 

Na łamach „Magazynu Ekologicznego” już od kilku lat – dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – przekonujemy, że możliwy jest …
Czytaj więcej...
Polska – a pomorska w szczególności – przyroda jest piękna i warto ją chronić. To piękno udało się uchwycić w kadrze uczestnikom fotograficznego konkursu ekologicznego …
Czytaj więcej...
Zapraszamy do udziału w naszym edukacyjnym konkursie ekologicznym. Wykonane przez siebie zdjęcie obrazujące jeden z dwóch tematów: 1. Ochrona środowiska naturalnego w Polsce (szczególnie w …
Czytaj więcej...
W Gdańsku obowiązuje podstawowy podział odpadów na frakcję mokrą i suchą. Co ważne, segregowanie śmieci wciąż nie jest obowiązkowe, ale warto to robić. W Gdańsku …
Czytaj więcej...
50 litrów – tyle śmieci przeciętny Polak „produkuje” tygodniowo. Warto zadbać, aby tak duża liczba odpadów nie została po prostu wyrzucona i składowana bez pożytku …
Czytaj więcej...
Po raz kolejny, dzięki współpracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, można wygrać wartościowe nagrody ułatwiające kontakt z …
Czytaj więcej...
Czapli Wierch, Leśne Oczko, Mechowisko Radość, Ptasi Raj, Słone Łąki, Wąwóz Huzarów, Żurawie Chrusty – pod tymi intrygującymi nazwami kryją się pomorskie rezerwaty przyrody. Jest …
Czytaj więcej...
Coraz więcej ludności świata mieszka w miastach, które powiększają swoją powierzchnię, wchłaniając tereny wcześniej niezamieszkane. To sprawia, że piękna, nierzadko wręcz dzika, przyroda jest bliżej, …
Czytaj więcej...
Tematyka ekologiczna, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, podjęta przez naszą redakcję, spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony Czytelników. Dlatego we współpracy …
Czytaj więcej...
Do redakcji „Magazynu Solidarność” dotarło już wiele zdjęć nadesłanych przez czytelników w ramach konkursu ekologicznego. Przypominamy, że do końca września można nadsyłać do nas (na …
Czytaj więcej...
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
 
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >