Kwestionariusz Informacyjny

PEŁNA
NAZWA ORGANIZACJI
PEŁNA NAZWA ZAKŁADU PRACY NUMER ORGANIZACJI W REJESTRZE REGIONU
ADRES SIEDZIBY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
TELEFONY FAX
E-MAIL STRONA WWW
LICZBA CZŁONKÓW
ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ/MIĘDZYZAKŁADOWEJ/ZOK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM
LICZBA WSZYSTKICH CZŁONKÓW
PRACUJĄCYCH
BEZROBOTNYCH
EMERYTÓW I RENCISTÓW
NAZWA SEKCJI (LUB SEKRETARIATU), DO KTÓREJ ORGANIZACJA NALEŻY
REGIONALNA/KRAJOWA* SEKCJA/SEKRETARIAT*
LICZBA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W ZAKŁADZIE PRACY BRANŻA ZAKŁADU