Kontakt z nami

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24
tel. 502 443 149 + wewn. 4 ostatnie cyfry numeru rozpoczynającego się na 308 (w sieci Orange).
Dotyczy budynku przy Wałach Piastowskich 24
pokój tel, fax, e-mail
Przewodniczący; sekretariat 107 58 308 44 18 (fax)
58 308 43 52
58 301 88 54
prezydium@solidarnosc.gda.pl
Dyrektor Biura ZRG 107 58 308-42-60, 
Skarbnik 118 58 308-43-39
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl
Dział Organizowania i Rozwoju 112, 105 58 308-43-01, 603-934-165
(Jan Szewczyk), 301-04-44,
308-44-54
dzial.rozwoju@solidarnosc.gda.pl
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl
Kadry 127 58 308-42-97, 58 305-54-80
Księgowość i kasa 120, 122, 122a 58 308-43-16, 346-21-74
ksiegowosc@solidarnosc.gda.pl
Administracja budynku
i rezerwacja sali „Akwen”
123, 125 58 346-22-12, 308-42-50
administracja@solidarnosc.gda.pl
Dział prawny:
porady dla komisji zakładowych oraz dla dla członków indywidualnych
106 58 308-42-74, 58 308-44-69,
58 305-55-12
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
prawnicy@solidarnosc.gda.pl
Dział Informacji i Promocji („Magazyn Solidarność”, IBIS, „Biuletyn”, opieka nad stroną internetową) 114 58 301-71-21, 58 308-42-72
magazyn@solidarnosc.gda.pl
Dział Szkoleń 117 58 305-54-79, 58 308-42-76
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
Komisja Terenowa Emerytów
i Rencistów
119a 58 308-43-71
Regionalna Sekcja Emerytów
i Rencistów
121 58 308-42-70
emeryci@solidarnosc.gda.pl
Komisja Rewizyjna ZR „S” 124 58 308-43-02
Biuro Pracy 9 58 301-34-67, 308-43-47
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia 124 tel./fax: 58 308-43-93
Regionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania
119 058 308-44-22
fax: 58 308 42 01
oswiata@solidarnosc.gda.pl
wojciech.ksiazek@solidarnosc.gda.pl
Dział Programów Europejskich 128 58 308-43-37; 501 472 127
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl
Sekcja Regionalna Kolejarzy
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1
tel./fax: 58 721-24-44
Zarząd Główny Związku Solidarności Kombatantów oddz. Gdańsk 10 58 308-44-40
Biura oddziałów Zarządu Regionu
Oddział w Gdyni, ul. Śląska 52 tel./fax 58 620-61-82,515 240 490
gdynia@solidarnosc.gda.pl
Biuro Terenowe w Kartuzach, ul. Hallera 1, pok. 325a 58 681 31 00, 502 172 289
Oddział w Starogardzie Gd.,
ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl
Oddział w Tczewie, ul. Podmurna 11 506 074609, tel./fax 531-29-96
tczew@solidarnosc.gda.pl
Biuro Terenowe w Kościerzynie, ul. Traugutta 7 502 172 282, tel./fax 686-44-26
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Biuro Terenowe w Pucku, ul. Sambora 16 502 172 289, 58 673-16-15
Oddział w Wejherowie, ul. Hallera 1A/1 502 486 003, tel./fax 672-37-76
Oddział w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 502 172 285,tel./fax 52 39-72-001
Biuro Terenowe w Lęborku
ul. Bolesława Krzywoustego 1
663 775 705, 59 86-23-651jak.stan@gmail.com
Oddział w Malborku, plac Słowiański 4 tel./fax 55 647-28-00,516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl