PILNE: Półroczna ankieta

Dział Organizowania i Rozwoju prosi o przesyłanie wypełnionych półrocznych ankiet dotyczących organizacji związkowych.

Ankiety dotyczą też organizacji wydziałowej, oddziałowej i podzakładowej, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu oraz organizacje zakładowej będącej wewnętrzną jednostką organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 6 Statutu, zarejestrowanej w danym regionie.

Dane liczbowe należy podać zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca lub 31 grudnia.

Ankiety do pobrania tutaj…>>

Prosimy o odsyłanie wypełnionych ankiet na adres: dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę