Komunikaty dla związkowcówInformacje dla struktur związkowych w zakresie obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych


Przedstawiamy nową formułę oraz nowe obowiązujące terminy dotyczące składania informacji oraz deklaracji podatkowych. Ważne, że zgodnie z nową ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych …

Spotkanie gdańskich i sopockich organizacji zakładowych


Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu przewodniczących lub przedstawicieli gdańskich i sopockich organizacji zakładowych. 28 listopada (środa), sala 116 w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ …

Szkolenia dla zakładowych społecznych inspektorów pracy


Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2018 / 2019  Organizator i miejsce szkoleń: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  …

Nowe deklaracje członkowskie „Solidarności”


Wraz z wprowadzeniem ustawy o ochronie danych osobowych NSZZ „Solidarność” wprowadza nowe deklaracje członkowskie. Są one połączone z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego …

Wybory w Związku: terminy


Rok 2018 to rok wyborów w Związku, które odbywają się wg. poniższego harmonorgramu:

Kalendarz związkowca


Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno …

E-głosowanie w organizacjach związkowych możliwe, ale pod pewnymi warunkami


Każda organizacja związkowa, wzorem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, może wprowadzić dla swoich władz wykonawczych (komisji, komisji rewizyjnej) możliwość głosowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty …

PILNE: Półroczna ankieta


Dział Organizowania i Rozwoju prosi o przesyłanie wypełnionych półrocznych ankiet dotyczących organizacji związkowych. Ankiety dotyczą też organizacji wydziałowej, oddziałowej i podzakładowej, o których mowa w …

Liczba członków organizacji związkowej


Stosownie do art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – …