Komunikaty dla związkowcówCIT 8 i CIT-8/0 do pobrania dla organizacji zakładowych


W związku z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego przez organizacje związkowe, poniżej umieszczamy aktualne formularze rozliczeń obowiązujące za rok 2018. CIT-8 CIT-8/0

Kalendarz związkowca


Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno …

Informacje dla struktur związkowych w zakresie obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych


Przedstawiamy nową formułę oraz nowe obowiązujące terminy dotyczące składania informacji oraz deklaracji podatkowych. Ważne, że zgodnie z nową ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych …

Szkolenia dla zakładowych społecznych inspektorów pracy


Plan spotkań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w roku szkoleniowym 2018 / 2019  Organizator i miejsce szkoleń: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” , sala  …

Nowe deklaracje członkowskie „Solidarności”


Wraz z wprowadzeniem ustawy o ochronie danych osobowych NSZZ „Solidarność” wprowadza nowe deklaracje członkowskie. Są one połączone z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego …

Wybory w Związku: terminy


Rok 2018 to rok wyborów w Związku, które odbywają się wg. poniższego harmonorgramu:

Kalendarz związkowca


Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno …

E-głosowanie w organizacjach związkowych możliwe, ale pod pewnymi warunkami


Każda organizacja związkowa, wzorem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, może wprowadzić dla swoich władz wykonawczych (komisji, komisji rewizyjnej) możliwość głosowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty …

PILNE: Półroczna ankieta


Dział Organizowania i Rozwoju prosi o przesyłanie wypełnionych półrocznych ankiet dotyczących organizacji związkowych. Ankiety dotyczą też organizacji wydziałowej, oddziałowej i podzakładowej, o których mowa w …

Liczba członków organizacji związkowej


Stosownie do art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – …