KanonizacjaKanonizacja naszego papieża!


Około 800 tys. pielgrzymów z całego świata, dwóch papieży, kilka tysięcy kapłanów, w tym kilkuset biskupów. Blisko sto oficjalnych delegacji, 24 głowy państwa. I dwaj …

Nie można zdezerterować!


Westerplatte – reduta polskości, symbol bohaterstwa i poświęcenia Polaków w czasie II wojny światowej, a jednocześnie… jedyne niemieckojęzyczne (wester – zachodnia, platte – płyta, wyspa) …

Nasze wspomnienia


Jan Paweł II. Jak Go pamiętamy?

Praca i godność


Przywołując słowa papieża, najczęściej pamiętamy o jego wypowiedziach podczas publicznych wystąpień, homilii i przekazów medialnych. Zapominamy o papieskich dokumentach, które stanowią przecież kręgosłup oficjalnego nauczania każdego kolejnego następcy …

Pontifex Maximus


To łacińskie określenie biskupa Rzymu, używane już od V w. za sprawą papieża Leona I, chociaż nigdy nieuznane za oficjalny papieski tytuł. Trudno oprzeć się …

Santo Subito!


„Święty natychmiast!” – głosiły transparenty wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Również najwyżsi dostojnicy Kościoła nie …

Droga do świętości. Kalendarium Jana Pawła II


18 maja 1920 roku w Wadowicach przychodzi na świat Karol Józef Wojtyła, jako drugi syn Karola Wojtyły (porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień) i Emilii z Kaczorowskich.

Papież „Solidarności”


Mówił o nas i za nas – wspominają Jana Pawła II członkowie „Solidarności”, cytując jego własne słowa. Podczas licznych spotkań ze związkowcami papież Polak wykazywał wobec nich …