Ważne:

 12 marca 1999 roku Polska znalazła się w strukturach North Atlantic Treaty Organization (NATO). Na dobre podniosła się „żelazna kurtyna”, która oddzielała nas od Zachodu