Ważne:

 31 marca br. mija termin wyborów w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”.