Jan Paweł II i „Solidarność”

Jan Paweł na Westerplatte 12 czerwca 1987 r.

Wspólna historia Jana Pawła II i „Solidarności” rozpoczęła się już w sierpniu 1980 r., gdy na bramie nr 2 strajkującej Stoczni Gdańskiej obok wizerunków Matki Boskiej powieszono portrety papieża. Ojciec Święty wsparł protestujących w specjalnych telegramie wysłanym 20 sierpnia do prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, opublikowanym w strajkowym biuletynie 24 sierpnia. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy „zrewanżował” się telegramem wysłanym do Jana Pawła II już po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. „W imieniu strajkujących robotników MKS w Gdańsku w dniu zakończenia strajku przesyła Waszej Świątobliwości wyrazy głębokiej czci i wdzięczności za okazaną pamięć, dar modlitwy oraz błogosławieństwo dla naszej umiłowanej Ojczyzny” – napisali strajkujący 31 sierpnia 1980 r.

Przez kolejne lata członkowie Związku mieli wielokrotnie okazję słyszeć z ust Jana Pawła II słowa o godności, miejscu i funkcjach pracy w życiu człowieka, roli „Solidarności” i budowaniu solidarnych stosunków społeczno-gospodarczych.

Obecnie, już jako św. Jan Paweł Wielki, wciąż inspiruje członków i sympatyków „Solidarności” przykładem swojego pontyfikatu i pozostawionym dziedzictwem.

Więcej:

Nie można zdezerterować! Jan Paweł II na Westerplatte w 1987 roku

Alfabet świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II i „Solidarność”

Papież „Solidarności”

Pontifex Maximus

Praca i godność w nauczaniu św. Jana Pawła II

Słuchać świętego

Droga do świętości – kalendarium Jana Pawła II

Członkowie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” wspominają Jana Pawła II