Historia

Historię gdańskiej „Solidarności” można pokazać na różne sposoby. Najbardziej naturalna perspektywa to kolejne walne zebrania delegatów Regionu Gdańskiego. Sprawy, które rozpatrywano na zjazdach gdańskiej „S” cechuje olbrzymia rozpiętość: od problemów związanych z odśnieżaniem ulic, aż do spraw najwyższej rangi państwowej. Związek, przyjmując odpowiedzialność za demokratyczne przemiany w naszym kraju, nie stracił nigdy z oczu spraw pracowniczych i wrażliwości na rozmaite problemy społeczne. Niech o tym wszystkim świadczą wyciągi z relacji i dokumentów, uchwał i stanowisk kolejnych WZD ZRG.

Powstanie i działalność „Solidarności” to jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Polski, nie tylko XX w. Dlatego historię Regionu Gdańskiego można również pokazać na tle innych „obrazów” z dziejów naszego kraju. Temu służy Kalendarium.

Organizacje tworzą ludzie. W myśl tego hasła na naszą historię można spojrzeć przez pryzmat postaci ważnych dla Związku w różnych okresach jego działalności. Ważnych, ale często zapomnianych, nie tylko tych z pierwszych stron gazet, ale również z „drugiego szeregu”, krótko mówiąc – osób, bez których historia „Solidarności” potoczyłaby się trochę inaczej.

Ludzie "Solidarności"

Rozmowa z Andrzejem Michałowskim, w latach 80. jednym z liderów portowej „Solidarności”, działaczem podziemnych struktur Związku, więźniem politycznym, autorem książki „Moja Solidarność”. – Czytając Pańskie …

Aktualności, Region Gdański NSZZ "S" w l. 1980-1989

18 czerwca 1989 roku po raz drugi rodacy poszli do urn wyborczych. W międzyczasie między pierwszą a drugą turą zmieniona została ordynacja wyborcza. Celem było …

Aktualności, Region Gdański NSZZ "S" w l. 1990-1998

W czerwcu 1989 r. odbyły się pierwsze po wojnie częściowo demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu. W styczniu 1990 r. rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia …

Region Gdański NSZZ "S" po 1998 r.

„Będziemy dokumentować wydarzenia z życia Związku, konflikty, radości i kłopoty towarzyszące naszej rzeczywistości. Postaramy się doradzać, informować, krytykować (konstruktywnie) i pokrzepiać” – to fragment wstępu …