Ekoturystyka

ekoturystyka-winieta-470

tablica informacyjna 40_30

Cykl artykułów „Ekoturystyka – jak spędzić wolny czas w zgodzie z przyrodą” w „Magazynie Solidarność” jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/D/708/34/2017. Projekt polega na opracowaniu i publikacji artykułów pod wspólnym tytułem „Ekoturystyka – jak spędzić wolny czas w zgodzie z naturą”, które ukazują się na łamach „Magazynu Solidarność”, miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” (począwszy od nr 5 do nr 10/2017 rok). Poszczególne numery „Ekoturystyki” składać się będą z bloku materiałów dziennikarskich „Magazynu Solidarność”, opatrzonego osobną winietą wewnętrzną „Ekoturystyka – jak spędzić wolny czas w zgodzie z naturą”. Każdy odcinek cyklu będzie propozycją wycieczki do ciekawych pod względem przyrodniczym miejsc na terenie województwa pomorskiego. Jednocześnie zostaną zaprezentowane zagadnienia z jednego z obszarów tematycznych Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju 2017. „Efektywne wykorzystanie zasobów, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne”.

Planowane jest, aby w poszczególnych artykułach przedstawić stan obecny oraz możliwe sposoby osiągania docelowych standardów jakości środowiska i obniżenia zanieczyszczeń środowiska.

1.Turysta – przyjaciel czy wróg środowiska.
2. Rowerem, kajakiem, pieszo.
3. Podejrzeć przyrodę.
4. Grosik na przyrodę.
5. Turysta doskonały – podsumowanie cyklu.

Koszt kwalifikowany zadania 22 341,37 PLN.
Dotacja z WFOŚiGW: 15 899,35 PLN.

www.wfos.gdansk.pl

Sektor turystyczny tworzy 10 proc. światowego PKB, stanowi 7 proc. światowego handlu i oferuje 1 na 11 miejsc pracy. Turystyka daje z jednej strony wiele szans rozwoju regionom w zakresie gospodarki, ale też niesie pewne zagrożenia, szczególnie dla środowiska naturalnego. Dlatego ważne jest, aby znaleźć równowagę między wciąż rosnącym rozwojem turystyki, która tworzy miejsca pracy, pomaga ożywić obszary miejskie i wiejskie, a ochroną środowiska naturalnego. Rok 2017 przez ONZ został uznany za Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju. „Magazyn Solidarność” rozpoczyna cykl artykułów, w których chcielibyśmy podpowiedzieć naszym Czytelnikom, gdzie i w jaki sposób warto spędzić wolny czas na łonie przyrody, jednocześnie na co zwrócić uwagę, aby robić to w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdanie w wykonania projektu…>>

Wszystkie wydania „Ekoturystyki” można pobrać w formacie pliku PDF:

Ekoturystyka nr 1 (kwiecień 2017)

Ekoturystyka nr 2 (maj 2017)

Ekoturystyka nr 3 (lipiec/sierpień 2017)

Ekoturystyka nr 4 (wrzesień 2017)

Ekoturystyka nr 5 (październik 2017)

Wakacje się skończyły. Pozostały wspomnienia i refleksje, ale rodzą się już nowe plany na bliższe i dalsze wyprawy, a wśród nich na weekendowe wypady za …
Czytaj więcej...
O tym, że turystyka stała się jedną z głównych gałęzi gospodarki wielu państw na świecie wie już niemal każdy. Jednak nie wszyscy mają świadomość, że …
Czytaj więcej...
Turystyka stała się ważną gałęzią gospodarczą w wielu krajach. Na podstawie raportu Światowej Organizacji Turystyki (World Tourism Organization) wiemy, że na całym świecie międzynarodowe przyjazdy …
Czytaj więcej...
Okolice Trójmiasta są przysłowiowym rajem dla turystów, zwłaszcza tych kochających przyrodę. Chyba najpiękniejszym miejscem jest Jar Rzeki Raduni, objęty co prawda ścisłą ochroną, ale z …
Czytaj więcej...
Sektor turystyczny tworzy 10 proc. światowego PKB, stanowi 7 proc. światowego handlu i oferuje 1 na 11 miejsc pracy. Turystyka daje z jednej strony wiele …
Czytaj więcej...