Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i w szkole

magazyn_ekologiczny_logo

„Magazyn Ekologiczny” powstał dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i w szkole”. Wspólnie udało nam się osiągnąć zaplanowane w zadaniu efekty rzeczowy i ekologiczny.

wfos-dofinansowanie

Efekt rzeczowy:

W ramach zadania od lutego do lipca 2014 r. wydano 6 numerów „Magazynu Ekologicznego”. Tematami poszczególnych wydań były wybrane najważniejsze zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska województwa pomorskiego, wyselekcjonowane m.in. na podstawie potencjalnego zainteresowania grupy docelowej zadania, uzgodnień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz priorytetów zawartych w: Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Narodowym Planie Edukacji Ekologicznej, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013–2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze.

W ramach promocji zadania zrealizowano również film pt. „»Solidarność« i ekologia”, który przedstawia spojrzenie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nt. ekologii i ochrony środowiska. Film promuje również zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy uwzględniający ochronę środowiska naturalnego.

W ramach promocji zadania materiały związane z ekologią i ochroną środowiska pojawiły się również w pozostałych mediach Regionu Gdańskiego NSZZ „S” – stronie www.solidarnosc.gda.pl, „Biuletynie Solidarność” i biuletynie „IBiS”.

Efekt ekologiczny: 

Publikacja artykułów z zakresu ekologii i ochrony środowiska w ramach „Magazynu Ekologicznego” spotkała się ze zrozumieniem oraz pozytywnym odbiorem członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim. Udało się zrealizować cel główny i cele szczegółowe zadania zawarte w Karcie zadania edukacyjnego, którymi były wzrost poziomu wiedzy dot. ochrony środowiska i wzrost świadomości ekologicznej, kształtowanie i upowszechnienie postaw proekologicznych wśród członków NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, pracowników województwa pomorskiego oraz uczniów różnych rodzajów szkół województwa pomorskiego. W ten sposób dużą część „luki społecznej” istniejącej w opinii wnioskodawcy w województwie pomorskim, związanej z ekologią i ochroną środowiska, dotyczącej świadomości ekologicznej, powszechności i znajomości postaw ekologicznych itp. W społeczności Pomorza można wyróżnić grupy społeczne, które były „wykluczone” pod względem świadomości ekologicznej. To przede wszystkim pracownicy sektora przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa oraz pracownicy sfery budżetowej. Wydaje się, że dzięki publikacji 6 numerów „Magazynu Ekologicznego” wzrosły świadomość ekologiczna w/w grup społecznych oraz zainteresowanie ich członków tematyką związaną z ochroną środowiska w województwie pomorskim. Regionalna debata publiczna dot. ekologii rozszerzyła się na nowe środowiska. Ten pozytywny efekt można wykorzystać kontynuując publikację kolejnych wydań „Magazynu Ekologicznego”.

 

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczynamy kolejny cykl artykułów poświęconych ekologii i ochronie środowiska w ramach cieszącego się sympatią …
Czytaj więcej...
Na łamach „Magazynu Ekologicznego” już od kilku lat – dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – przekonujemy, że możliwy jest …
Czytaj więcej...
Polska – a pomorska w szczególności – przyroda jest piękna i warto ją chronić. To piękno udało się uchwycić w kadrze uczestnikom fotograficznego konkursu ekologicznego …
Czytaj więcej...
Zapraszamy do udziału w naszym edukacyjnym konkursie ekologicznym. Wykonane przez siebie zdjęcie obrazujące jeden z dwóch tematów: 1. Ochrona środowiska naturalnego w Polsce (szczególnie w …
Czytaj więcej...
W Gdańsku obowiązuje podstawowy podział odpadów na frakcję mokrą i suchą. Co ważne, segregowanie śmieci wciąż nie jest obowiązkowe, ale warto to robić. W Gdańsku …
Czytaj więcej...
50 litrów – tyle śmieci przeciętny Polak „produkuje” tygodniowo. Warto zadbać, aby tak duża liczba odpadów nie została po prostu wyrzucona i składowana bez pożytku …
Czytaj więcej...
Po raz kolejny, dzięki współpracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, można wygrać wartościowe nagrody ułatwiające kontakt z …
Czytaj więcej...
Czapli Wierch, Leśne Oczko, Mechowisko Radość, Ptasi Raj, Słone Łąki, Wąwóz Huzarów, Żurawie Chrusty – pod tymi intrygującymi nazwami kryją się pomorskie rezerwaty przyrody. Jest …
Czytaj więcej...
Coraz więcej ludności świata mieszka w miastach, które powiększają swoją powierzchnię, wchłaniając tereny wcześniej niezamieszkane. To sprawia, że piękna, nierzadko wręcz dzika, przyroda jest bliżej, …
Czytaj więcej...
Tematyka ekologiczna, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, podjęta przez naszą redakcję, spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony Czytelników. Dlatego we współpracy …
Czytaj więcej...
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
 
  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >