Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i w szkole

magazyn_ekologiczny_logo

„Magazyn Ekologiczny” powstał dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy i w szkole”. Wspólnie udało nam się osiągnąć zaplanowane w zadaniu efekty rzeczowy i ekologiczny.

wfos-dofinansowanie

Efekt rzeczowy:

W ramach zadania od lutego do lipca 2014 r. wydano 6 numerów „Magazynu Ekologicznego”. Tematami poszczególnych wydań były wybrane najważniejsze zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska województwa pomorskiego, wyselekcjonowane m.in. na podstawie potencjalnego zainteresowania grupy docelowej zadania, uzgodnień z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz priorytetów zawartych w: Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, Narodowym Planie Edukacji Ekologicznej, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013–2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze.

W ramach promocji zadania zrealizowano również film pt. „»Solidarność« i ekologia”, który przedstawia spojrzenie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nt. ekologii i ochrony środowiska. Film promuje również zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy uwzględniający ochronę środowiska naturalnego.

W ramach promocji zadania materiały związane z ekologią i ochroną środowiska pojawiły się również w pozostałych mediach Regionu Gdańskiego NSZZ „S” – stronie www.solidarnosc.gda.pl, „Biuletynie Solidarność” i biuletynie „IBiS”.

Efekt ekologiczny: 

Publikacja artykułów z zakresu ekologii i ochrony środowiska w ramach „Magazynu Ekologicznego” spotkała się ze zrozumieniem oraz pozytywnym odbiorem członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim. Udało się zrealizować cel główny i cele szczegółowe zadania zawarte w Karcie zadania edukacyjnego, którymi były wzrost poziomu wiedzy dot. ochrony środowiska i wzrost świadomości ekologicznej, kształtowanie i upowszechnienie postaw proekologicznych wśród członków NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, pracowników województwa pomorskiego oraz uczniów różnych rodzajów szkół województwa pomorskiego. W ten sposób dużą część „luki społecznej” istniejącej w opinii wnioskodawcy w województwie pomorskim, związanej z ekologią i ochroną środowiska, dotyczącej świadomości ekologicznej, powszechności i znajomości postaw ekologicznych itp. W społeczności Pomorza można wyróżnić grupy społeczne, które były „wykluczone” pod względem świadomości ekologicznej. To przede wszystkim pracownicy sektora przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa oraz pracownicy sfery budżetowej. Wydaje się, że dzięki publikacji 6 numerów „Magazynu Ekologicznego” wzrosły świadomość ekologiczna w/w grup społecznych oraz zainteresowanie ich członków tematyką związaną z ochroną środowiska w województwie pomorskim. Regionalna debata publiczna dot. ekologii rozszerzyła się na nowe środowiska. Ten pozytywny efekt można wykorzystać kontynuując publikację kolejnych wydań „Magazynu Ekologicznego”.

 

Po raz kolejny, dzięki współpracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, można wygrać wartościowe nagrody ułatwiające kontakt z …
Czytaj więcej...
Czapli Wierch, Leśne Oczko, Mechowisko Radość, Ptasi Raj, Słone Łąki, Wąwóz Huzarów, Żurawie Chrusty – pod tymi intrygującymi nazwami kryją się pomorskie rezerwaty przyrody. Jest …
Czytaj więcej...
Coraz więcej ludności świata mieszka w miastach, które powiększają swoją powierzchnię, wchłaniając tereny wcześniej niezamieszkane. To sprawia, że piękna, nierzadko wręcz dzika, przyroda jest bliżej, …
Czytaj więcej...
Tematyka ekologiczna, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, podjęta przez naszą redakcję, spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony Czytelników. Dlatego we współpracy …
Czytaj więcej...
Do redakcji „Magazynu Solidarność” dotarło już wiele zdjęć nadesłanych przez czytelników w ramach konkursu ekologicznego. Przypominamy, że do końca września można nadsyłać do nas (na …
Czytaj więcej...
Do obserwacji przyrody wystarczy tylko odrobina chęci i wyjście z domu. Przyda się jednak także odpowiednie wyposażenie, jak lornetka, aparat fotograficzny i książka, np. atlas …
Czytaj więcej...
Na koniec naszego cyklu dotyczącego ochrony środowiska, przygotowywanego we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, postanowiliśmy raz jeszcze oddać głos „praktykowi” w dziedzinie ekologii. …
Czytaj więcej...
…nie będzie nas, będzie las – mówi stare polskie przysłowie. Las – zwłaszcza w Polsce – to świadek historii, miejsce pamięci, odpoczynku, rekreacji, edukacji, kontaktu z przyrodą, …
Czytaj więcej...
Rozmowa z Wojciechem Korytowskim, wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji w Gdańsku, audytorem i certyfikatorem energetycznym, audytorem termowizyjnym   – Termomodernizacja – co oznacza …
Czytaj więcej...
W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię – niemal każdy z nas ma już kilka osobistych urządzeń elektronicznych, a przemysł bez dostaw energii nie funkcjonuje – oraz zmieniającej …
Czytaj więcej...
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >
 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >