Zielony rozwój

Czyste osiedle, na którym mieszkamy, komunikacja, którą dojeżdżamy do pracy, ceny energii, miejsca pracy w przemyśle – wzajemne wpływy środowiska naturalnego, gospodarki i codziennego życia pojawiają się częściej niż sobie to uświadamiamy. W naszym nowym cyklu przez kilka najbliższych miesięcy przedstawimy najważniejsze problemy i wyzwania z zakresu ochrony środowiska i ekologii, przed jakimi stoimy jako mieszkańcy Pomorza – pracownicy i pracodawcy, związkowcy i osoby niezrzeszone.

NSZZ „Solidarność” od wielu lat postuluje przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, który nie uwzględniałby tylko mechaniczne i nie zawsze reprezentatywne wskaźniki gospodarcze (jak np. wzrost PKB), ale zakładał rozwój gospodarczy połączony z realnym zmniejszeniem różnic społeczno-ekonomicznych i ochroną środowiska. Taki rozwój wymaga wszechstronnej edukacji, także edukacji ekologicznej, poszczególnych grup społecznych i stron debaty publicznej decydujących o kierunkach rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój? W 1987 r. twórcy raportu „Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju działającej pod auspicjami ONZ stwierdzili, że to „rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez umniejszania możliwości zaspokajania swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Trzymając się tej definicji, trudno o bardziej reprezentatywny i widzialny wskaźnik zrównoważonego rozwoju niż stan środowiska naturalnego, szczególnie wrażliwego na działalność człowieka. Z drugiej strony, planując poszczególne polityki – gospodarczą, społeczną, ekologiczną – nie wolno zapomnieć, że sam człowiek jest integralną częścią środowiska i również musi znaleźć w nim miejsce i sposób rozwoju, w tym realizowania swojej działalności ekonomicznej.

Zielone Pomorze

Województwo pomorskie to region, w którym w sposób szczególny splatają się gospodarcze i ekologiczne wyzwania stojące przed Polską, zarówno w skali mikro (nasze codzienne wybory, decyzje i postawy w domu i miejscu pracy), jak i makro (polityka energetyczna). Wybrzeże Morza Bałtyckiego oraz liczne rzeki i jeziora wymuszają planowanie i prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki wodnej. Z kolei skomasowanie istniejącej i planowanej infrastruktury energetycznej wykorzystującej pomorskie zasoby energetyczne (energia wiatrowa, wodna, gaz łupkowy, planowana elektrownia atomowa) wymaga zaplanowania i prowadzenia odpowiedzialnej polityki energetycznej, z możliwie najbardziej wydajnym, ale też przyjaznym środowisku „miksem energetycznym”. O tym będziemy m.in. pisać w „Magazynie Ekologicznym”.

Partnerem cyklu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który od 1993 r. jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących i finansujących politykę ekologiczną państwa na terenie obecnego województwa pomorskiego, w tym ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę